Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh

 

 

 

 

 

 

Sử dụng font tiếng Việt UNICODE trong Forum

Qu vị c thể chọn một trong hai cch sau


1.nh trực tiếp tiếng Việt online (khng cần download)
Step 1. Xin nhần vo: http://www.avys.de/js/src/vietuni.html

Step 2. Soạn bi trong window cua VietUNi.
Step 3. Copy and Paste vao trang forum của NLS

2. Ci bộ g tiếng Việt vo my qu vị
Xin qui vị download VPS key (Free) tại
http://vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69

* Hướng dẫn sử dụng, xin vo http://vps.org/article.php3?id_article=361
 

3. Luu y khi danh font tieng Viet tren forum cua trang web:
- Phan "message body", xin dung go font tieng Viet voi ky thuat UNICODE. Sau khi danh xong, xin nhan vao nut "Submit"
- Phan "subject", xin danh tieng Viet khong dau. Neu Qui vi danh tieng Viet co dau, co the se khong hien thi chinh xac. Chung toi xin loi cho su bat tien nay ...

 

 


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !