New Page 1

Menu

Ban Ðiều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tìm bạn cũ
Hình ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Ðọc
Trang Nhà


Ngày
 

:: Chia Vui:
Chia Vui 1.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7 đến các bạn Nông Lâm Súc Bảo Lộc / Jul 01 2017
2.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 6 đến các bạn Nông Lâm Súc Bảo Lộc / May 31 2017
3.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 3 đến các bạn Nông Lâm Súc Bảo Lộc / Mar 01 2017
4.Chúc mừng sinh nhật tháng Hai đến các bạn Nông-Lâm-Súc Bảo Lộc / Feb 01 2017
5.Chúc mừng sinh nhật tháng Một đến các bạn Nông-Lâm-Súc Bảo Lộc / Jan 22 2017
6.Chia vui cùng Anh Chị Nguyễn Hưng Thái CN-70 / May 05 2014
7. Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 5 / Apr 30 2014
8.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 4 / Mar 31 2014
9.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 3 / Mar 01 2014
10.Chúc Mừng Sinh NhậtTháng 2 / Feb 10 2014
11.Chúc Mừng Sinh NhậtTháng 1 / Jan 01 2014
12.Chia Vui cùng Anh Chị Nguyễn Ngọc Gioang và Bùi Thị Thu Cúc CN-70 / Dec 15 2013
13.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12 / Nov 30 2013
14.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 / Nov 04 2013
15.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 / Oct 06 2013
16.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 / Sep 01 2013
17.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 8 / Jul 31 2013
18.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7 / Jul 02 2013
19.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 6 / Jun 01 2013
20.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 5 / May 04 2013
21.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 4 / Apr 01 2013
22.Chia vui cùng Anh Chị Ngô Tấn Bình và Đỗ Thị Thu Thủy-CN-75 / Mar 09 2013
23.ChúcMừng Sinh Nhật Tháng 3 / Feb 28 2013
24.ChúcMừng Sinh Nhật Tháng 2 / Feb 03 2013
25.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 1 / Jan 01 2013
26.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12 / Nov 30 2012
27.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 / Nov 01 2012
28.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 / Sep 30 2012
29.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 / Sep 01 2012
30.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 8 / Aug 01 2012
31.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7 / Jun 30 2012
32.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 6 / Jun 01 2012
33.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 5 / May 02 2012
34.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 4 / Apr 01 2012
35.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 3 / Mar 03 2012
36.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 2 / Feb 01 2012
37.Chúc mừng sinh nhật tháng 1 / Dec 31 2011
38.Chia vui cùng Chị Phạm Thị Thu Hằng CN-73 / Dec 20 2011
39.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12 / Nov 30 2011
40.Chia vui cùng Anh Chị Nguyễn Kính & Nguyễn Thị Kiến An CN-75 / Nov 15 2011
41.Chia vui với Anh Chị Hồ Xuân Hoà & Nguyễn Thị Hạnh MS-74 / Nov 15 2011
42.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 / Nov 02 2011
43.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 / Oct 01 2011
44.Chia vui với Anh Văn Công Bông MS-73 / Sep 25 2011
45.Chia vui với Anh Ngô Tân Bình CN-75 / Sep 18 2011
46.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 / Sep 01 2011
47.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7 / Aug 10 2011
48.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 8 / Aug 10 2011
49.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 6 / May 31 2011
50.Chia vui cùng Anh Ngô Trọng Hiếu CT-75 / May 07 2011
51.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 5 / May 02 2011
52.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng Tư / Apr 01 2011
53.Chúc Mừng 38 Năm Ngày Thành Hôn của Đôi MS-70 / Mar 01 2011
54.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 3 / Mar 01 2011
55.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 2 / Feb 01 2011
56.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 1 / Jan 01 2011
57.Chia vui với Anh Phan Văn Khôi Và Chị Huỳnh Thu Đức MS-70 / Dec 09 2010
58.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12 / Dec 02 2010
59.Chúc Mừng 30 Năm Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn / Nov 25 2010
60.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 / Nov 04 2010
61.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 / Oct 02 2010
62.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 / Sep 02 2010
63.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 8 / Jul 31 2010
64.Chia Vui Cùng Anh Trần Quang Tâm MS-73 Và Chị Vũ Thị Bích Hợp / Jul 21 2010
65.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7 / Jul 01 2010
66.Chia Vui Cùng Anh Lưu Văn Quân TL-73 và Chị Đinh Thị Ninh MS-73 / Jun 27 2010
67.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 6 / Jun 01 2010
68.Chuc Mừng Sinh Nhật Tháng 5 / May 02 2010
69.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 4 / Apr 01 2010
70.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 3 / Mar 01 2010
71.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng Hai / Feb 01 2010
72.Chia Vui Với Chị Nguyễn Thị Đăng Thúy CN-75 / Jan 26 2010
73.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 1 / Dec 31 2009
74.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12 / Dec 01 2009
75.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 / Oct 31 2009
76.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 / Oct 01 2009
77.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng Chín / Sep 01 2009
78.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng Tám / Aug 01 2009
79.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7 / Jul 01 2009
80.Chúc Mừng Sinh Nhật Thày Nguyễn Văn Khuy và Thày Phan Quang Định / Jun 19 2009
81.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng Sáu / Jun 03 2009
82.Chia Vui Với Anh Chị Trần Ngọc Bích & Phan Thị Bạch Tuyết MS-73 / May 12 2009
83.Chúc Mừng Sinh Nhật Cô Dương Tuấn Ngọc & Cô Võ Thị Vân / May 09 2009
84.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng Năm / May 02 2009
85.Chúc Mừng Anh Chị Nguyễn Văn Định , TL-73 và Chị Bích Hằng / Apr 25 2009
86.Chúc Mừng Sinh Nhật Cô Võ Thị Thúy Lan & Cô Nguyễn Minh Nguyệt / Apr 17 2009
87.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng Tư / Apr 02 2009
88.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 3 / Mar 01 2009
89.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 2 / Feb 01 2009
90.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 1 / Jan 18 2009
91.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12 / Nov 30 2008
92.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 / Nov 03 2008
93.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 / Oct 02 2008
94.Chúc Mừng Sinh Nhật Thày Phan Bá Sáu / Sep 10 2008
95.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 / Sep 04 2008
96.Chúc Mừng Sinh Nhật Thày Phạm Phi Hoành & Thày Nguyễn Văn Nhuệ / Aug 17 2008
97.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 8 / Aug 02 2008
98.Tin Vui Của Chị Lưu Ngọc Liên CN 66-69 / Jul 19 2008
99.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7 / Jul 02 2008
100.Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Nguyễn Văn Khuy, và Thầy Phan Quang Định / Jun 20 2008
101.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 6 / Jun 01 2008
102.Chúc Mừng Sinh Nhật Cô Dương Thị Tuấn Ngọc và Cô Võ Thị Vân / May 10 2008
103.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 5 / May 03 2008
104.Chúc Mừng Sinh Nhật Cô Võ Thị Thúy Lan 18 tháng 4 / Apr 14 2008
105.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 4 / Apr 03 2008
106.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 3 / Mar 01 2008
107.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 2 / Feb 02 2008
108.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 1 / Jan 01 2008
109.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12 / Dec 03 2007
110.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 / Nov 04 2007
111.Chia vui cùng Anh Tống Phước Hòa / Oct 27 2007
112.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 / Oct 06 2007
113.Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Phan Bá Sáu 10 tháng 9 / Sep 08 2007
114.Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 từ trang nhà nlsbaoloc.com / Sep 05 2007
115.Chúc Mừng Sinh Nhật " TRỄ" Hồ Thị Kim Phượng CN-71, 26 Tháng 8 / Sep 01 2007
116.Chúc Mừng Sinh Nhật Thày Nguyễn Văn Nhuệ / Aug 17 2007
117.Chúc mừng sinh nhật tháng tám / Aug 02 2007

 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !