New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

:: Sẻ Buồn:
Sẻ Buồn 1.Chia buồn cng Chị Phan Thị Bạch-Tuyết MS-73 / May 29 2017
2.Chia buồn cng Anh Vũ Ngọc Ho TL-71 / Feb 08 2017
3.Phn ưu Thy Phạm Phi Honh / Feb 01 2017
4.Tin Buồn: Nhạc Phụ anh Nguyễn Đức Trang đ về an nghỉ với Cha / Feb 20 2016
5.Xin Chia buồn cng Anh Ng Hữu Thnh TL-71 / Aug 12 2014
6.HồThị Kim Phượng CN-71 đ từ gi bạn b / Jul 14 2014
7. Xin được bo tin Thy Trần Đăng Thảo đ về an nghỉ với Cha / Oct 27 2013
8.Chia buồn cng Anh Tn Thọ Tế, Tn Thọ Chu v Chị Tn Kim Yến / Oct 17 2013
9.Xin được chia buồn cng Anh Nguyễn Văn Trọng TL-74 / Apr 01 2013
10.Anh L Văn L CN-71 đ ra đi / Dec 10 2012
11.Xin được chia buồn cng Anh Đo Vĩnh Đức CN-69 / Oct 27 2012
12.Xin chia buồn cng Anh Hồ Cng Danh TL-70 / Aug 26 2012
13.Xin được chia buồn cng Anh Phan Tấn Phương TL-71 / Aug 18 2012
14.Thy Nguyễn Khnh Kim đ thanh thản từ gi ci trần / Apr 08 2012
15. Lời Cảm Tạ của Chị Bạch Kim Dung CN-73 / Mar 31 2012
16.Xin được chia buồn cng Chị Bạch Kim Dung CN-73 / Mar 10 2012
17.Xin được chia buồn cng C Đỗ Minh Nguyệt / Feb 11 2012
18.Thư Cảm Tạ cuả Gia Đnh Anh L Kỳ Khi CT-73 / Feb 07 2012
19.Xin được chia buồn cng Chị L Thị Lin MS-73 / Feb 03 2012
20.Anh L Kỳ Khi CT-73 đ ra đi / Feb 02 2012
21.Xin được chia buồn cng Anh Nguyễn Khang NLSBL-74 / Jan 15 2012
22.Xin được chia buồn cng Anh Hong Đnh Tr TL-69 & Chị Hong Kim Đĩnh MS-69 / Jan 02 2012
23.Anh Văn Cng Bng MS-73 đ ra đi / Dec 31 2011
24.Chương trnh tang lễ Thn Mẫu Anh Ưng Siu Mần CT-73 NLS Bảo Lộc / Dec 31 2011
25.Xin được chia buồn cng Anh Ưng Siu Mần CT-73 / Dec 24 2011
26.Anh Nguyễn Đoan Hng CN-70 đ ra đi / Dec 15 2011
27.Xin được chia buồn cng Anh Phạm Hiếu MS-70 / Oct 31 2011
28.Anh Ng Kiều Pht TL-71 đ ra đi / Oct 31 2011
29.Chia buồn cng với Anh Đnh Cng L CN-71 v Đinh Cng Ln TL-73 / Oct 22 2011
30.Anh Nguyễn Văn Đạo TL-73 đ bỏ bạn b ra đ / Sep 30 2011
31.Khấp bo Anh Nguyễn Văn Đạo TL-73 đ ra đi / Sep 30 2011
32.Lời đưa tiễn Anh Nguyễn Văn Pht MS-70 / Sep 02 2011
33.Anh Nguyễn Văn Pht MS-70 đ qua đời tại Paris, Php / Sep 02 2011
34.Một nn hương gửi Anh Nguyễn Xun Quang CN-72 / Aug 14 2011
35.Anh Nguyễn Xun Quang CN-72 đ ra đi / Aug 14 2011
36.Chia buồn cng Anh Nguyễn Ngọc Dzoanh CN-70 / Aug 01 2011
37.Chia buồn cng Chị Nguyn MS-69 v Anh Thắng TL-70 / May 22 2011
38.Lời từ biệt Chị Nguyễn Thị Trang CN-68 / May 18 2011
39.Chị Nguyễn Thị Trang CN-68 đ ra đi / May 18 2011
40.C Nguyễn Nguyệt Yến đ về nơi Nghn Trng Go Bay / Apr 10 2011
41.C Nguyễn Nguyệt Yến Đ Ra Đi vo Ngy 7 Thng 4 / Apr 10 2011
42.Tiễn Thy về ci tịnh an bnh / Mar 14 2011
43.Tin Buồn-Thy Nguyễn Văn Hanh Kho 3 Nng Nghiệp đ ra đi / Mar 14 2011
44.Những Lời Từ Biệt Anh Phạm Năng Ton Lớp 10 CT-75 / Jan 20 2011
45.Anh Phạm Năng Ton Lớp 10 CT-75 đ ra đ / Jan 20 2011
46.Chia Buồn Cng Anh Huỳnh B Thi CT-73 / Dec 06 2010
47.Chia Buồn Cng Chị Lưu Thị Thanh MS-73 / Dec 06 2010
48.Chia Buồn Cng Anh Đặng Chung Huỳnh CT-73 / Nov 06 2010
49.Chia buồn cng Anh Nguyễn Ngọc Dzoanh CN-70 / Sep 25 2010
50.Vĩnh biệt Anh L Xun Anh TL-73 / Sep 09 2010
51.Nn hương lng xin Tiễn biệt Thy Đỗ Văn Quang / Aug 14 2010
52.Knh Tiễn C V Thị Thy Lan..C đ ra đi / Jul 30 2010
53.Vĩnh Biệt Anh Nguyễn Hữu Qy MS-72 / Jul 25 2010
54.Vĩnh Biệt Anh Nguyễn Viết Đnh TL-70 / May 09 2010
55.Chia Buồn Cng Anh Nguyễn Văn Tung TL-74 / May 08 2010
56.Vĩnh Biệt Anh Nguyễn Văn Tấn TL-70 / Apr 20 2010
57.Vĩnh Biệt Anh T Hoi n CN68 / Jan 17 2010
58.Xin Gửi Lời Cầu Chc Chng Bnh Phục Đến Anh T Hoi n CN 65-68 / Dec 28 2009
59.Xin Được Chia Buồn Cng Anh Nguyễn Viết Định TL-74 / Nov 26 2009
60.Chia Buồn với Anh Đặng Viễn Thng CN-72 / Oct 26 2009
61.Chia Buồn Với Thy Phạm Phước Bch Về Sự Ra Đi Của AnhPhạm Phước Lai / Oct 23 2009
62.Lời Cảm Tạ Của Anh Chị Xuyn-Nhi MS-70 / Oct 16 2009
63.Thư Cảm Tạ Cuả Gia Đnh Anh Lương Ch Dzũng TL-70 / Oct 12 2009
64.Lời Cảm Tạ của Anh Lương Ch Dzũng TL-70 / Oct 10 2009
65.Chia buồn cng Anh Lương Ch Dzũng TL-70 / Oct 07 2009
66.Chia Buồn Trễ với Anh Chị Xuyn Nhi / Oct 01 2009
67.Chia Buồn Cng Anh Chị Nguyễn Bnh Xuyn & L Thị Nhi MS-70 / Sep 06 2009
68.Xin Được Chia Buồn Cng Anh Nguyễn Văn Cường TL-73 / Jul 29 2009
69.Xin được Chia buồn cng Nguyễn Đăng Thy / Jun 24 2009
70.Chia Buồn Cng Anh Phan Văn Thn TL-73 / Apr 19 2009
71.Xin Được Chia Buồn Cng Anh Lương Ngọc Thanh, TL-74 / Mar 17 2009
72.Anh Ao Văn Thn đ bỏ bạn b CN-70 ra đi / Mar 14 2009
73.Xin Được Gửi Lời Chia Buồn Đến Chị Phan Thị Kỷ Niệm CN-70 / Jan 24 2009
74.Xijn Được Chia Buồn Cng Chị Qui CN-73 / Jan 24 2009
75.Chia buồn cng Anh Ln CN-70, v Chị Qui CN-73 / Jan 12 2009

 
 
Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !