New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Bản Tin NLS


Bi 4 Hy gp một bn tay Bản Tin NLS
Sep 10 2005 / staff

Hy gp một bn tay

Thưa qui thầy,c,cc anh chị v to th cc bạn trong gia-đnh Nng-Lm-Sc Bảo-Lộc.  Đồng-Anh đ c nhiều cơ-hi gạp-gỡ v đm-thoại cng cc anh chị trong nhm chủ-truoưng,v đuoưực biết trang nha đến nay vừa đươc trn một thng.Cc anh chị chắc chắn rằng trang nh vẫn cn nhiều khiếm-khuyết,v mong đưoơc sư đng-gp về tri-lưc của ton th chng ta.

Thật tnh m ni,khi thực hiện trang-nh ny,cc anh chị đ hy-sinh rất nhiều cng-sức,tr-lực lẫn ti-lực,cc anh chị ai ai cũng phải bận rộn với cng việc hng ngy,lại thm giờ-giấc khc nhau ty tiểu-bang,việc tham-khảo y-kiến đ l một điề kh, thế nhưng cc anh chị đ cố-gắng trong pham-vi khả-năng hạn-hẹp của mọi người cng nhau gp-sức để đạt được mục đch. Đ l tạo phương tiện cho gia-đnh NLS/BL chng ta c chỗ dừng chn lại nghỉ-ngơi trong những lc rảnh-rỗi , để nhớ về trườnng-xưa,thầy v bạn cũ, để cng hi-tưởng những kỷ-niệm xa xưa.

   
Thưa qu thầy c, cc anh chị v ton thể cc bạn trong cũng như ngoi nước của đại gia- đnh NLS/BL, cc anh chị trong nhm chủ-trương đ c cng kh-nhọc để lm sống lại tn trường Nong-Lam-Suc Bao-Loc,th nhiệm vụ v bổn phận của chng ta l phải cng nhau gin-giữ,duy-tr v vun-xới để trang nh cng ngy cng phong ph hơn.

Thưa cc anh chị trong nhm chủ trương,cc anh chị hay tin-t ưởng vo tập-thể đạii gia- đnh NLS/BL, với hng trăm con tim va hng ngn khối c,lun lun lc no cũng đ ứng sau lưng đ ể hỗ-trợ v ủng-hộ tinh-th ần c ủa c c anh ch ị đ ể c ng nhau ho n th nh c ng vi ệc m c c anh chi đ , đang v s ẽ l m.

ể những dng tm-sự của ti thm phn hữu-hiệu,xin được mượn một đoạn văn của thầy Ton,L,Ha,thầy Phan-Ba-Sau khi viết thư cho Anh Thi:"Tnh nghĩa đậm-đ của NLS Bảo-Lộc sống mi bất cứ ở nơi đu v trong mọi hon cảnh."

V để kết thc thư ny, ồng-Anh v gia-đnh,xin gử nơii đy lời chc chn-thnh đến qu thầy c,cc anh chị v cc bạn đồng-mn, đặc biệt l cc anh chị trong nhm chủ trương:

" Một ma ging-sinh nhiều an-lnh,một năm mới trn đầy hạnh-phc,v gia đnh NLS/Bảo-Lộc mạnh tiến trn đường đon-tụ v kết-hợp."Thn mến,

ồng-Anh (MS,1966-1971)

Anaheim,California 2003

 

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !