New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Thông báo về các bài vở bị mất do virus tấn công trong thời gian vừa qua Bản Tin NLS
Sep 11 2005 / staff

Ngay 1 thang 8 2004


Thư của Ban Điều Hảnh Trang Nhà

Thưa quí Thày Cô ,và gia đ́nh Nông Lâm Súc Bảo Lộc

Ban điều hành thành thật cáo lỗi cùng toàn thể gia đ́nh Nông Lâm Súc Baỏ Lộc về việc trang nhà đă bị mất một số bài qua ảnh hưởng của virus trong những ngày vừa qua. Đây là việc ng̣ai ư muốn và vượt qua phạm vi giới hạn cuả chúng tôi. Chúng tôi hiểu đựơc công lao, mồ hôi ,và sự khó nhọc của tất cả tác giả đă bỏ công sức cuả ḿnh để cống hiến những bài viết vói tâm tư cuả ḿnh dành độc quyền cho trang nhà NLS/BL,chúng tôi trân trọng và ghi nhận công lao đáng qúi này.Mong rằng tác giả các bài viết cho trang nhà NLS/BL hiểu và cùng thông cảm với chúng tôi trong
giai đọan khó khăn này,tiếp tục viết bài cho trang nhà để đem lại sức sống cho gia đ́nh NLS/BL.

Các trang cần khôi phục bao gồm
- Cập nhật danh sách :
xin nhấn vào đây để cập nhật lại
- Nông lâm súc Viết và đọc :
xin nhấn vào đây để đưa bài
- Diễn đàn NLS (xưa, nay, t́m bạn,...). Xin
nhấn vào đây để đưa bài
- H́nh ảnh / B́nh luận ảnh: xin
nhấn vào đây 


Nhân tiện đây,chúng tôi cũng xin được thông báo cùng toàn thể gia đ́nh NLS/BL hiện nay,trang nhà đă có thêm phần “chat” đề toàn thể gia đ́nh NLS/BL cùng tṛ chuyện với nhau trên mạng. Mong tất cả cùng hưởng ứng .

Ban Điều Hành June, 16/2004

Người Cali,

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !