New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Bản Tin NLS


Ngn Quỹ của hội cựu học sinh NLS Bảo Lộc Bản Tin NLS
Sep 11 2005 / staff

- Tiền cn lại của năm trước             

375.00

- Tiền thu chi đại hội NLS Kỳ II 

5,225.00

 
                   Tổng cộng 


$   5,600.00

- Chi ph cho đại hội kỳ II  

4,655.00  

- Chi Phi Phung Dieu                                                                                          

155.00

              Tổng cộng 

$ 4,810.00

- Tiền cn lại  

$ 790.00         

Tiền Anh Chi trong ban tổ chức ủng hộ lại cho quỹ                 

$ 705.00

 
Tổng cộng số tiền cn lại sau Đại hội                     


 $1,495.00

Tiền nin lim thu được cho đến ngy  8/17/05                                  

$  930.00


        Tổng cộng (8/17/05                                 

   $2,425.00                   

Mọi đng gp về Nin Liệm xin lin lạc tại Trần T. Kim Anh  

 (818)  384-5957  P.O . Box 10413 . Burbank.Ca 91510.

TM Ban Chấp Hnh

Tran T. Kim Anh

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !