New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Thư tham khảo ư kiến Bản Tin NLS
Oct 16 2005 / staff

 Hội Cựu Học Sinh Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc                     

 

Thân gửi các Anh Chị

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Hội Kỳ  III Nông Lâm Súc Bảo Lộc, Ban Điều Hành chúng tôi xin được bắt đầu một cuộc thăm ḍ ư kiến của các anh chị để chọn lưạ một ngày Đại Hội thuận lợi hầu có thể quy tụ được thật đông các anh chị từ mọi nơi về tham dự.

Ban Điều Hành đă chọn lưạ được ba ngày dưói đây và Đại Hội sẽ được tổ chức theo ngày mà được qúy anh chị chọn nhiều nhất:

             Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, Monday, July 03, 2006

           Lễ Lao Động Hoa Kỳ, Sunday, September 03, 2006

     Lễ ThankGiving  Hoa Kỳ,   Sunday, November 26, 2006

                                 Số người tham dự:_____________

Ngoài ra, trong Đại Hội III, thể theo lời đề nghị của một số anh chị, Ban Điều Hành sẽ tỗ chức 1 chuyến du ngoạn 3 ngày 2 đêm tại Las Vegas & Grand Canyon cho các anh chị và gia đ́nh . Chi tiết về chi phí và phương tiện sẽ được thông báo sau.

 

  Nếu chọn ngày Đại Hội là:                                       Ngày du ngoạn bắt đầu từ:     

1/-Monday, July 03, 2006                                        Sat, July 01 , 2006 - Sunday, July 02, 2006

2/- Sunday, Sep 03, 2006                                        Fri,  Sep 01, 2006 -  Sat, Sep 02, 2006

3/-  Sunday, Nov 26,  2006                                         Fri,  Nov 24, 2006 -   Sat, Nov 25,2006

Xin các Anh Chị vui ḷng cho biết ư kiến. Mọi liên lạc xin Anh Chị gửi điện thư về:

Đồng Thị Anh                                    714-821-1137    anndong2000@yahoo.com 

Trần Kim Anh                                    818-384-5957      kimtran_53@hotmail.com

Đặng Tấn Lung                                  408-723-7972       lungdang@yahoo.com

Nguyễn Triệu Lương                           714-442-5077      tongsan@hotmail.com

Ngô Hữu Thành                                  714-552-3509      thanhkimanh@yahoo.com

 

TM Ban Điều Hành

Hội Trưởng

Ngô Hữu Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !