New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


PHÂN- ƯU Bản Tin NLS
Dec 20 2005 / staff

                          PHÂN-ƯU               

                        Gia đ́nh Nông-Lâm-súc Bảo-Lộc vừa nhận được tin buồn:

                             Chị Thanh là  hiền thê của Anh Trầm Hữu T́nh , Hội Nông Nghiệp

                             Bắc Cali đă ra đi vĩnh viễn vào lúc 8:30 tối ngày 18 tháng 12 năm 2005

                             tai  tư gia thành phố San Francisco.

                             Toàn thể Anh chị em Hội Cựu Học Sinh Nông Lâm Súc Bảo-Lộc xin

                              thành kính phân ưu đến Anh Trầm Hữu T́nh và tang quyến. Nguyện

                              cầu hương linh chị Thanh sớm được về nơi tiên cảnh.

                              Liên lạc tang gia

                             Anh Trầm Hữu T́nh

                            1920 Ocean Ave # 1C

                             San Francisco, CA 94127

                             Điện -Thoại 415-601-3153

                             e-mail : tinhtram@aol.com                                          

                        

                                          

                            

 

          

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !