New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Bản Tin NLS


Ngan quy Hoi Ai Huu Nong Lam Suc Bao LOc Bản Tin NLS
Jan 20 2006 / staff

Ngan quy cua Hoi cuu hoc sinh Nong Lam Suc, Bao Loc

01-18-2006

- Ngan Quy NLS tinh den ngay 08/17/05 2,425.00

- Tien con du sau bua tiec mung trang nha ky II 120.00

- Tien nien liem thu duoc cho den 01/16/06 400.00

--------------

Tong cong: $ 2,945.00

- Chi Phi Phung Dieu 435.00

- Dong gop vao quy mua xuan cua anh Phi Minh Tam 200.00

---------------

$ 635.00

----------------

Con lai (01/18/2006) $ 2,310.00

----------------

Moi dong gop ve Nien Liem xin lien lac :

Tran T. Kim Anh tai

P.O . Box 10413

. Burbank.Ca 91510.

(818) 384-5957

 

TM Ban Chap Hanh

Tran T. Kim Anh

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !