New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Thông báo về Đại Hội Nông Lâm Súc Bảo-Lộc kỳ 3 Bản Tin NLS
Feb 20 2006 / staff

 

 

Hội Cựu Học Sinh Trường Nông Lâm Súc 

                        Bảo - Lộc 

Thân gửi các Anh Chị;

Sau khi tham khảo ư kiến, cũng như được sự trả lời của một số Anh Chi, Ban Điều Hành chúng tôi quyết định sẽ tổ chức Đại Hội Kỳ III Nông Lâm Súc Bảo Lộc vào dịp Lễ Lao Động Hoa Kỳ, tức ngày Chủ Nhật Mùng 3 tháng Chín năm 2006.

Ban Điều Hành đă đề cử anh Nguyễn Triệu Lương làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, giờ giấc và địa điểm sẽ được thông báo sau đến quư Anh Chi.

Xin quư Anh Chị thu xếp công việc để về chung vui Đại Hội, đồng thời Ban Tổ Chức rất mong nhận được sự hồi đáp của quư anh chị về số người tham dự để tiện việc sắp đặt nhà hàng.

Moi liên lạc xin gửi điện thư hoặc điện thoại về Ban Điều Hành:

Đồng Thị Anh 714-821-1137 anndong2000@yahoo.com

Trần Kim Anh 818-384-5957 kimtran_53@hotmail.com

Đặng Tấn Lung 408-723-7972 lungdang@yahoo.com

Nguyễn Triệu Lương 714-442-5077 tongsan@hotmail.com

Ngô Hữu Thành 714-552-3509 thanhkimanh@yahoo.com

 

Hoặc thư về:

Ngô Hữu Thành

55 Augusta

Irvine, CA 92620

 

 

 

TM Ban Điều Hành

Ngô Hữu Thành

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !