New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Bản Tin NLS


Tin Buồn Bản Tin NLS
Nov 05 2006 / staff

       Phn Ưu

Trang nh Nng Lm Sc Bảo Lộc vư nhận được tin buồn từ Anh Bi Chu Dương  ở vIệt-Nam gửi qua bo tin l:

Chị Phan Thi Phan Nng Lm Sc Cần Thơ l phu nhn của Anh Vang kha 7 Quồc Gia Nng Lm Mục Bảo-Lộc, v Anh Nguyễn Văn Y Thủy Lm 1965-1968 đ từ trần tại Việt-Nam.

Gia đnh Nng Lm Sc Bảo Lộc xin được chia buồn cng gia đnh Anh Vang v Anh Nguyển văn Y.

  

 

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !