New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Bản Tin NLS


Cập nhật tiền đng gp trong việc tương trợ Anh Gioang ngy 31 thng 8 Bản Tin NLS
Aug 30 2007 / staff

Cập nhật số tiền trợ gip gia đnh Anh Gioang tnh đến ngy 31 thng 8, năm 2007

1-Thầy Phan B Su                                      $ 100.00

2-Thầy Nguyễn Văn Khuy                            $ 100.00

3- Anh Nguyễn Hưng Thi          CN- 70      $ 100.00

4- Anh Nguyễn Ngọc Dzoanh    CN-70       $   50.00 

5-Anh Phạm Hiếu                           MS-70       $   50.00

6-Đồng -Anh                                     MS-71       $   50.00

7-Anh Nguyễn Đức Trang             TL-73        $  100.00

8- Anh Bi Nguyn Tng               CT-73        $  100.00

9- Anh Dương Ph Lộc                   TL-71         $    50.00     31-thang 8 

Trang nh nlsbaoloc.com sẽ cập nhật danh sch mi khi chng ti nhận được sự đng gp. Một lần nữa trang nh nlsbaoloc.com xin được cm ơn những chn tnh i hữu NLSBL.                          

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !