New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Tin tức cập nhật về việc trợ giúp gia Đ́nh Anh Gioang 1 tháng 9, 2007 Bản Tin NLS
Sep 01 2007 / staff

Thưa toàn thể qúy Thầy cô, các anh chị và các bạn trong gia đ́nh NLSBL.

Tính đến ngày 1 tháng 9, năm 2007 trang nhà nlsbaoloc.com đă gửi về gia đ́nh Anh Gioang số tiền là $500.00 (5 trăm mỹ kim), và cộng thêm với số tiền $200.00 (hai trăm mỹ kim)  đă được gửi đi bởi Anh Nguyễn Đức Trang. Tổng cộng số tiền Anh Gioang đă nhận được lần  thứ nhất tính đến ngày 1 tháng 9, năm 2007 là $700.00 ( 7 trăm mỹ kim).

Ngoài ra hôm nay 1 tháng 9, năm 2007 trang nhà nlsbaoloc.com nhận thêm được:

1- Anh Vũ Ngọc Ḥa                     TL-71     $50.00

Hiện nay theo chỗ chúng tôi được biết qua e-mail Anh Gioang đă gửi đến Thầy Sáu , nhờ sự trợ gíup của qúi Thầy Cô, các anh chị và các bạn hữu NLSBL, sức khỏe của hai cháu gái đă có phần khả quan hơn , mặc dù hai cháu vẫn c̣n ở tại nhà thương. Chúng tôi sẽ đăng đầy đủ chi tiết trong lá thư tháng chín của trang nhà nlsbaoloc.com.

Một lần nữa trang nhà nlsbaoloc.com xin tri ân những tấm ḷng vàng đă tin tưởng và tín nhiệm trang nhà nlsbaoloc.com và giao phó công việc tương trợ này cho chúng tôi.Nguyện xin ơn trên trả công bội hậu cho tất cả tấm ḷng aí hữu NLSBL.

Trang nhà nlsbaoloc.com chân thành tri ân

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !