New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Cập nhật tiền đóng góp trong việc tương trợ Anh Gioang đến ngày 18 tháng 9 Bản Tin NLS
Sep 17 2007 / staff

Cập nhật danh sách đóng góp trong việc trợ cấp Anh Gioang

Hôm nay 18 tháng 9 trang nhà nlsbaoloc.com đă nhận thêm được sự đóng góp của

Trần Thị Kim Anh -Thủ qũy đương nhiệm của Ban Điều Hành Hội NLSBL   $100.00

Tổng cộng số tiền đóng góp tính đến ngày 18 tháng 9, năm 2007 là $1,170 (một ngàn một trăm bẩy muơi mỷ kim).

Tiền đă gửi về $700.00, và số tiền c̣n lại  tính đến ngày 18 tháng 9 , năm 2007 là $470.00.

Trang nhà nlsbaoloc.com xin thông báo và thành thật cám ơn sự đóng góp của tất cả mọi người.

Trang nhà nlsbaoloc.com

 

 

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !