New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Bản Tin NLS


Tin Buồn-Vĩnh Biệt Đồng Mn Hong Việt Hng CN 70-74 Bản Tin NLS
Dec 05 2007 / staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gởi Đồng Mn

 Hong Việt Hng

Bạn đ đi xa thật rồi

Một kiếp người, một kiếp đời

Chắc biết rằng trong ci đời truợc

Bao nhiu điều chưa trọn đ xui tay

Những dng ny từ cc bạn đồng mn

Xin gởi theo vong linh bạn, Hong Việt Hng !

Cc Bạn Học cng kha :

Gia Đnh  Lưu Thị Thanh    MS-73, Hoa-Kỳ        Gia Đnh  Bi Thị Bạch Tuyết  MS-73, Hoa-Kỳ

Gia Đnh  Phạm Ngọc Cc  CT-73,  Hoa-Kỳ        Gia Đnh  Nguyễn Thị Qy      CN-73, Hoa-Kỳ

Gia Đnh  Ưng Siu Mần       CT-73, Hoa-Kỳ         Gia Đnh  Bi Nguyn Tng    CT-73, Hoa-Kỳ

Gia Đnh  Nguyễn Văn Nhỏ  CT-73, Hoa-Kỳ        Gia Đnh  Trương Kế Đức       CT-73, Hoa-Kỳ

Gia Đnh  Trần Xun Thu     CT-73, Hoa-Kỳ        Gia Đnh  Nguyễn Văn Đạo     TL-73, Hoa-Kỳ 

Gia Đnh  L Văn Ứng         TL-73,  Hoa-Kỳ        Gia Đnh  Nguyễn Văn Hải      TL-73, Hoa-Kỳ

Gia Đnh Nguyễn Văn Cường  TL-73, Hoa-Kỳ    Gia Đnh Nguyển Đức Trang    TL-73, Hoa-Kỳ

Gia Đnh Đặng Huỳnh Chung   CT-73, Đức

 

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !