New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Anh Cao Ngọc Mẫn MS-65 Đă Bỏ Bạn Bè Ra Đi Bản Tin NLS
Jul 23 2008 / staff

                       

           Phân Ưu

  Chúng tôi vô cùng bàng hoàng xúc động khi nhận được tin 

    Anh Cao Ngọc Mẫn (Mẫn Noir) MS-65

và cũng là bào huynh của Chị Cao Thị Xuân Liễu CN-69 vưà đột ngột từ trần ngày 20 tháng 7 năm 2008 . Lễ hỏa thiêu tiễn đưa đă được cử hành vào ngày 22 tháng 7 năm 2008.

     Xin được thành tâm chia buồn cùng Chị Cao Xuân Liễu và qúi quyến. Cầu chúc hương hồn anh Cao Ngọc Mẫn ngàn thu an nhàn vĩnh phúc trên miền bồng lai.

 

 

                    Trang nhà nlsbaoloc.com và bạn hữu.       

                            

                                        

 

                                                    

 

 

 

 

 

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !