New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Bản Tin NLS


Thông Báo Đặc Biệt Và Quan Trọng Của Trang Nhà nlsbaoloc.com Bản Tin NLS
Aug 23 2008 / staff

Thông Báo Đặc Biệt Và Quan Trọng Của Trang Nhà nlsbaoloc.com

Trang nhà Nông Lâm Súc Bảo-Lộc vừa nhận được lá thư của Bà Nguyễn Minh Thu, phu nhân cuả Thày Nghiêm Xuân Thịnh đề ngày 21 tháng 8, năm 2008. Rất tiếc chúng tôi không thể đăng nguyên văn lá thư trên trang nhà nlsbaoloc.com. Việc Ban Điều Hành Cựu Học Sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc và Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ 5 đă dùng tư gia của bà để tập dợt văn nghệ và đă xẩy ra việc quan hệ bất chánh để đưa đến sự đổ nát cho gia đ́nh của bà là việc giữa Ban điều hành và Ban tổ chức đại hội kỳ 5 với bà. Trang nhà nlsbaoloc.com là một trang nhà độc lập không lệ thuộc và cũng không bị chi phối bởi ban đ́ều hành hội cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

Đồng thời lá thư này bà Nguyễn Minh Thu cũng gửi đến Anh Nguyễn Đức Trang, Phó Chủ Tịch Nội Vụ đương nhiệm. Trang  nhà nlsbaoloc.com rất mong với vai tṛ đương nhiệm và vẫn c̣n tại chức, Anh Trang sẽ t́m được một đường lối để giải quyết vấn đề cho ổn thỏa và êm đẹp.

Trang nhà nlsbaoloc.com sẽ gửi tin này đến từng cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo-Lộc, v́ danh dự cuả các cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc  và cũng thể theo lời yêu cầu của bà.

Trân trọng,

Trang nhà nlsbaoloc.com

Xem : Bản Tin NLS 
 
Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !