on sinh vin Nng Lm Mục chng ta.

Tiến mau ln xy đắp nước non nh.

Dầu ni sng bao la,

Dầu gi mưa sương sa,

Chng ta khng sờn ch trn vạn đường xa.

ồng miền Nam mnh mng,

Dy ni Trung cao xanh với
cy rừng Việt bắc chờ mong chng  ta

Mang vui tươi đến những nẻo xa vời.

Chung bn nhau soi sng khắp chn trời

Ta nui, ta cấy, ta trồng mun nơi
Mong sao ta gip bao người ấm no...


Nhạc : Quang Thanh & Cao Yn Tuấn.
Lời: Quang Thanh & Lm Hồng Trc